En grundtegning på et gulvklistermærke

Maleri Haag Universitetet