Venturix graffiti som selskabsudflugt

Graffiti-udflugt Venturix i Belgien